Rehabilitació Miofuncional

La importància de la posició lingual

Cada vegada amb més freqüència els odontòlegs recomanen als pares que els seus fills realitzin tractaments logopèdics per assegurar l’eficàcia de l’ortodòncia. Les alteracions dentals generalment estan condicionades per la posició de la llengua. Aquesta pot comportar diferents situacions:

Z

Lectura entretallada i inadequada al nivell maduratiu del nen.

Z

Problemes per llegir i escriure correctament.

Z

Suport inadequat de la llengua en zones que ens estan preparades.

Z

Consegüent deformitat bocal i desplaçament dental.

Z

Pèrdua del to muscular de la llengua, relacionada o no amb problemes articulatoris.

El programa d’ISEP Clínic

L’equip de logopedes d’ISEP Clínic ha creat un programa per proporcionar un patró miofuncional adequat que permeti que l’ortodòncia actuï eficaçment.

Aquest consta de sessions clíniques en què el nen adquireix nous hàbits mentre juga i participa en activitats lúdiques. D’aquesta manera, s’aconsegueix integrar nous conceptes d’una manera agradable i estimuladora.

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstancies de la vida, necessites ajuda professional.

93.537.80.47

ISEP Clínic Terrassa està al teu costat des de fa 30 anys i compta amb un complert equip professional que treballa conjuntament per millorar el teu benestar. L’atenció multidisciplinar ens donarà una completa visió del teu cas per dissenyar l’estrategia de recuperació més adient. Per nosaltres ets únic.

ISEP CLINIC TERRASSA| C/ Antoni Maura, 1. 1ª 08225 Terrassa, Espanya | Telèfon: 93.537.80.47

Horari: De dilluns a divendres 9:30 a 14:00 h 16.00 a 20.00 – Dissabtes: Hores concertades

Las nubes siempre son pasajeras