Psicologia forense. Peritatges

Què és un petitatge psicològic?

El peritatge psicològic consisteix en l’anàlisi del comportament humà en l’entorn de la Llei i el Dret.  El psicòleg forense és la persona que posseeix els coneixements científics i que a través de les proves pericials il·lustra als Tribunals amb els seus coneixements.

Quan demanar un psicòleg forense?

Pericials per guarda i custòdia

Pericials en procesos penals per valorar imputabilitat de l’acusat

validesa de testimoni o sequeles en víctimes

Pericials per valoracions de seqüeles psicológiques en accidents de cotxe

accidents de treball

ICTUS

Incapacitats

Invalidesa

Com treballa la unitat de peritatges psicològics?

La unitat de peritatges i valoracions psicològiques d’ISEP Clínic està composta per un equip de diferents professionals (psicòlegs forenses i neuropsicòlegs) i elaboren estudis pericials i/o valoracions específiques a instancia de qualsevol particular o professional intern o extern a la nostra institució com advocats, mútues, metges, etc.

El nostre mètode de treball es basa en:

  • 1. Estudi de les preguntes formulades a la sol·licitud pericial.
  • 2. Informació prèvia del cas, estudi de l’expedient, de les diligencies policials, judicials, informes previs, etc.
  • 3. Entrevistes amb el peritat i amb aquelles persones que ens puguin aportar dades rellevants sobre el cas.
  • 4. Formulació d’hipòtesis diagnòstiques.
  • 5. Selecció d’estratègies o tècniques d’exploració.
  • 6. Aplicació de les estratègies.
  • 7. Integració dels resultats o formulació de noves hipòtesis.
  • 8. Elaboració de l’informe, ratificació i, en el seu cas, assistència a l’acte de judici oral.

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstancies de la vida, necessites ajuda professional.

93.537.80.47

ISEP Clínic Terrassa està al teu costat des de fa 30 anys i compta amb un complert equip professional que treballa conjuntament per millorar el teu benestar. L’atenció multidisciplinar ens donarà una completa visió del teu cas per dissenyar l’estrategia de recuperació més adient. Per nosaltres ets únic.

ISEP CLINIC TERRASSA| C/ Antoni Maura, 1. 1ª 08225 Terrassa, Espanya | Telèfon: 93.537.80.47

Horari: De dilluns a divendres 9:30 a 14:00 h 16.00 a 20.00 – Dissabtes: Hores concertades

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol